เกี่ยวกับเรา

ต้องเตรียมการติดตั้งเครื่องจักรอย่างไร ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

December 2, 2022

ต้องเตรียมการติดตั้งเครื่องจักรอย่างไร ให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมทำการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นมือ 1 หรือ มือ 2 ก็ตาม การรู้แนวทางที่ถูกต้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ “ติดตั้งเครื่องจักร” จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าหลังดำเนินการแล้วจะใช้งานอย่างมีคุณภาพรวมถึงพนักงานทุกคนได้รับความปลอดภัย ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องใดทั้งสิ้นงานที่ออกมาตรงตามมาตรฐาน ดังนั้นลองมาดูว่าการ Installation of Machinery มีสิ่งใดต้องเตรียมการบ้าง

เตรียมการติดตั้งเครื่องจักรอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์น่าพึงพอใจ

1. ศึกษาแนวทางการติดตั้งตามหลักทฤษฎีให้ชัดเจน


ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติที่ควรต้องศึกษาแนวทางภาคทฤษฎีให้ชัดเจน เพื่อสร้างความรู้พร้อมศึกษาทำความเข้าใจเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างติดตั้งเครื่องจักร หรือ มีบางจุดที่คุณคาดไม่ถึง เช่น ต้องเปิดสวิตช์บางอย่าง มีการรองพื้นด้วยยาง เป็นต้น

2. สอบถามข้อมูลเฉพาะทางของการติดตั้งจากผู้ผลิต

ลำดับต่อมาให้ลองสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิต หรือ Supplier ว่าเครื่องจักรตัวนี้มีข้อมูลเฉพาะทางใด ๆ ที่ต้องปรับให้เหมาะสม หรือไม่ ตัวอย่าง เช่น กำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้งาน ระบบแรงอัดอากาศ ระบบการกำจัดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก ระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น บางข้ออาจศึกษาข้อคู่มือได้ แต่ถ้ามีจุดไหนสงสัยก็ควรสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

3. พิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบก่อนติดตั้ง

เมื่อเข้าใจถึงแนวทางเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรตัวนี้แล้ว อย่าลืมพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบมีความเหมาะสม อุปกรณ์อย่างอื่นอำนวยความสะดวกมากพอ เช่น มีสายดินเชื่อมโยงถึง ระยะการใช้งานระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน พื้นที่ระบายอากาศ ระบายความร้อน การรับน้ำหนักของพื้นที่ดังกล่าว ระดับแสงสว่างเพียงพอไม่ว่าตอนกลางวันหรือกลางคืน ขนาดทางเข้าในระหว่างขนย้ายเครื่องจักร ฯลฯ

4. เลือกจ้างบริษัทรับติดตั้งเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน

มาถึงไฮไลท์สำคัญของการย้ายเครื่องจักรจากผู้ผลิตมายังโรงงานของตนเองนั่น คือ การจ้างบริษัทรับติดตั้งเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน มีประสบการณ์ และเข้าใจในลักษณะของงานเข้ามาช่วยดูแล บางคนอาจบอกว่าใช้พนักงานที่ตนเองมีอยู่ก็ได้ ไม่เห็นต้องเสียเงิน แต่อย่าลืมว่าเรื่องมาตรฐานสำหรับ Machinery Installation เป็นเรื่องสำคัญมาก หากเกิดข้อผิดพลาดเพียงนิดเดียวนั่นอาจหมายถึงความเสียหายอันใหญ่หลวงได้เลย

5. ทดสอบการทำงานหลังติดตั้ง

ข้อสุดท้ายเมื่อบริษัทรับติดตั้งเครื่องจักรดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ต้องทดสอบการทำงานหลังติดตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่า หากเปิดใช้จริงจะไม่มีปัญหาอื่นตามมาจนเกิดข้อผิดพลาด เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุแบบไม่จำเป็น

ทั้งหมดนี้ คือ แนวทางสำหรับการติดตั้งเครื่องจักร หรือ Machinery Installation ที่เหมาะสมไม่ว่าโรงงาน หรือ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมใดก็ตามที่ต้องใช้เครื่องจักร นอกจากการขนย้ายเครื่องจักรที่ถูกต้องก็ต้องศึกษาวิธีติดตั้งอย่างเหมาะสม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

บริษัทรับติดตั้งเครื่องจักร บริการแพ็คเครื่องจักรเพื่อส่งออก / สนใจสอบถามเพิ่มเติม
Email : [email protected] , [email protected]
Website : https://www.msimes.com/
Tel : 081-927-3496