เกี่ยวกับเรา

บริษัทรับติดตั้งเครื่องจักร ขนย้ายเครื่องจักร

เกี่ยวกับบริษัท

เราเป็นทีมงานที่ให้บริการงานขนย้ายเครื่องจักร (Moving) บริการงานรื้อถอน และติดตั้งเครื่องจักร บริการย้ายไลน์ผลิต (Move Production Line) ย้ายโรงงาน รวมไปถึง งาน Unload Unpack งานบรรจุหีบห่อ (Packing Service) งานไฟฟ้า งานท่อ เพื่อการส่งออกและขนส่ง เรามีประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปี

รับประกันได้ว่า ลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด ถูกต้องตรงตาม
ความต้องการ นอกจากการบริการแล้ว เรายินดีและพร้อมเป็นที่
ปรึกษาในงานขนย้ายเครื่องจักร (Machine Moving) งานย้ายไลน์
ผลิต (Moving Production Line) งานบรรจุหีบห่อ (Packing
Service) ที่เหมาะสม งานรื้อถอน และติดตั้งเครื่องจักร รวมไปถึงการเข้าประเมินหน้างานฟรี! ทั่วประเทศ
ชื่อบริษัท: MSI Machine Engineering & Service Co., Ltd.
ที่อยู่: 1399/45-46 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วันที่ก่อตั้ง: วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ประเภทบริษัท: บริษัทจำกัด
ทุนจดทะเบียน: 5 ล้านบาท
ข้อมูลธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริการแพ็คเครื่องจักรเพื่อส่งออก  ขนย้ายเครื่องจักรบริการรื้อถอนเครื่องจักร ติดตั้งระบบท่อภายในโรงงาน

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

บริการแพ็คเครื่องจักรเพื่อส่งออก ย้ายเครื่องจักรบริการรื้อถอนเครื่องจักร ติดตั้งระบบท่อภายในโรงงาน
ขนย้ายเครื่องจักร บริษัทรับติดตั้งเครื่องจักร

● บริการติดตั้งและรื้อถอนเครื่องจักรโดยช่างผู้ชำนาญการ
● บริการครบวงจรที่ปลอดภัยและรวดเร็ว (One-Stop-Services)
● มีการรับประกันเครื่องจักรในระหว่างการขนย้าย

Customer references are available in various business upon your request.