ลูกค้าของเรา

หน้าแรก

/ ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

บริการรื้อถอนเครื่องจักร/ย้ายเครื่องจักร/ติดตั้งเครื่องจักร

● NMB-Minibea Thai Ltd.
● Seiko Intruments (Thailand) Ltd.
● Daikin Compressor Industries Ltd.
● Musashi Auto Parts Co., Ltd.
● Yamato (Thailand) Co., Ltd.
● Yakult (Thailand) Co., Ltd.
● Muramoto Electron (Thailand) Public Co., Ltd.
● Thai Mitsuwa Public Co., Ltd.
● Bangkok Taiyo Springs Co., Ltd.
● Kawasaki Motor Enterprise (Thailand) Co., Ltd.
● KOYO JOINT (THAILAND) Co.,Ltd.
● TEC MART (THAILAND) Co.,Ltd.

● NIDEC COPAL (THAILAND) Co.,Ltd.
● Nedec (Thailand) Co.,Ltd.
● Quality Active Engineering Co., Ltd.
● Denso Tool & Die (Thailand) Co., Ltd.
● Standard Auto MFG. Co., Ltd.
● Yamazakike (Thailand) Ltd.
● M Intercorp Logistics Co., Ltd.
● Laundry Concept Solution Co., Ltd.
● Brother Con Co., Ltd.
● Apic Yamada (Thailand) Co., Ltd.
● Michelin Siam Co., Ltd.
● Thai Meidensha Co., Ltd.

● Thai Takagi Seiko Co., Ltd.
● JT & K Business Ltd.
● Caterpillar (Thailand) Ltd.
● HTNS (Thailand) Co., Ltd.
● Phoenix SJ (Thailand) Co., Ltd.
● A Plus Technology & Service Co., Ltd.
● C.V.W. Engineering Co., Ltd.
● บริษัท จี.แอล. ซัพพลาย จำกัด
● บริษัท สมาร์ท โมลด์ จำกัด
● บริษัท แอลเทค คอมเมอร์เชียน จำกัด
● บริษัท เอเชีย อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลงานของเรา

ติดต่อสอบถาม Click